Lexis Notarissen

Home - Lexis Notarissen

Lexis Notarissen Reviews

  Onduidelijk

  Een slechte communicatie en het niet nakomen van gemaakte afspraken

  Sterke punten
  Na veel gedoe toch het huis kunnen kopen

  Zwakke punten
  Communicatie
  Nakomen afspraken

Bezoek Lexis Notarissen

Schrijf een review